Javne rasprave

//Javne rasprave
Javne rasprave 2018-01-28T21:22:42+00:00
1506, 2018

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU Odluke o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva

JAVNA RASPRAVA Gradska uprava grada Pančeva oglasila je Javnu raspravu Nacrta odluke o ekonomski najnižoj ceni po kojoj se taksi prevoz putnika mora obavljati na teritoriji grada Pančeva . Javna rasprava sprovodi se u periodu od 15. juna do 22. juna 2 [...]

1406, 2018

UP za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta Pr+2+Ps na kat. parc. br. 4273 K.O.Pančevo

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA kao urbanističkoarhitektonske razrade lokacije za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta spratnosti Pr+2+Ps, na katastarskoj parceli br. 4273 K.O. Pančevo u Ulici Zmaj Jovina br. 15, Pančevo, izra [...]

1106, 2018

Rani javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „ Gradski stadion“ u Pančevu

Izlažu se na rani javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „ Gradski stadion“ u Pančevu ( u daljem tekstu Plan). Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 08.06.2018. do 22.06.2018.godine. Tekstualna dokumentacija [...]

1005, 2018

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi Nacrta odluke o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU Odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. JAVNA RASPRAVA Gradska uprava grada Pančeva oglasila je Javnu raspravu Nacrta odluke o izmenama i dopuni Odluke o utv [...]

405, 2018

JAVNA RASPRAVA O NACRTU Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

               Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama  Odluke o lokalnim komunalnim taksama sprovodi se u periodu od 04. do 11. maja 2018. godine.                Pozivaju se predstavnici poslovnih udruženja, privrednih subjekata, kao i druga zainte [...]

405, 2018

Rani javni uvid Izmena i dopuna PGR Celina 3

Izlaže se na rani javni uvid Izmena i dopuna Plana generalne regulacije Celina 3- proširena Misa sa grobljem u naseljenom mestu Pančevu ( u daljem tekstu Plan). Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 04.05.2018. do 18.05.20 [...]

504, 2018

Javna prezentacija UP kao urbanističko-arhitektonske razrade lokacije katastarske parcele 4061 K.O.Pančevo

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti i zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenj [...]

3003, 2018

Javna prezentacija UP za izgradnju VP-stambenog objekta socijalnog stanovanja na kat. parc. br. 4273 K.O.Pančevo

Javna prezentacija urbanističkog projekta kao urbanističko-tehničke razrade lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta za socijalno stanovanje spratnosti Po+Pr+2+Pk na katastarskoj parceli br. 4273 K.O. Pančevo, u ulici Svetozara Miletića b [...]

903, 2018

PDR dela bloka 113 (Kotež1) u naseljenom mestu Pančevo

Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj oglašava izlaganje na rani javni uvid Plan detaljne regulacije dela bloka 113 ( Kotež 1) u naseljenom mestu Pančevo Izlažu se na rani javni uvid [...]

903, 2018

PDR dela bloka 040 u naseljenom mestu Pančevo

           Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za urbanizam, građevinske, stambeno - komunalne poslove i saobraćaj oglašava izlaganje na rani javni uvid Plan detaljne regulacije unutrašnjeg dela bloka 040 u naseljenom mestu Pančevo izlažu se na ra [...]

203, 2018

Javna prezentacija UP za kat. parc. br. 3089/2 K.O. Pančevo

Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti i zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenj [...]

103, 2018

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji grada Pančeva

Gradska uprava grada Pančeva oglasila je Javnu raspravu Nacrta Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno poslovnim zgradama na teritoriji grada Pančeva. Javna rasprava sprovodi se u periodu od 28.02.2018.god. do 06.03.2018.god. Jav [...]

Veličina slova
Kontrast