Konkursi i javni pozivi

//Konkursi i javni pozivi
Konkursi i javni pozivi 2018-01-28T21:23:04+00:00
1405, 2018

J A V N I K O N K U R S ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA AMATERSKOG STVARALAŠTVA U KULTURI ZA 2018. GODINU

Na osnovu članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15- prečišćen tekst i 12/16), Odluke o budžetu grada Pančeva za 2018. godinu («Službeni list grada Panče [...]

305, 2018

K O N K U R S ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA GRADA PANČEVA ZA 2018. GODINU

Na osnovu Zakona o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2011), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženj [...]

3004, 2018

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je   Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine Predmet [...]

1005, 2018

Javni poziv za sufinansiranje troškova tipskog gasnog priključka za priključenje individualnih domaćinstava na gasnu mrežu

U cilju poboljšanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u gradu Pančevu, Programom budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Pančeva za 2018. godinu planirana su podsticajna sredstva, za korišćenje gas [...]

3004, 2018

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je   Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine Predmet [...]

2704, 2018

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini sprovodi Ministarstvo privredeu saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije ( i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom: BANKA POŠT [...]

 

Veličina slova
Kontrast