Konkursi i javni pozivi

//Konkursi i javni pozivi
Konkursi i javni pozivi2018-08-09T08:31:10+00:00

J A V N I K O N K U R S ZA SU/FINANSIRANJE PROJEKATA AMATERSKOG STVARALAŠTVA U KULTURI ZA 2019. GODINU

Na osnovu članova 54. i 98. stav 2. Statuta grada Pančeva («Službeni list grada Pančeva» broj 25/15- prečišćen tekst i 12/16), Odluke o budžetu grada P [...]

16/03/2019|

K O N K U R S ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA GRADA PANČEVA ZA 2019. GODINU

Na osnovu Zakona o mladima („Sl. glasnik RS“, br. 50/2011), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje [...]

07/03/2019|

K O N K U R S ZA SU/FINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI PRUŽANJA PODRŠKE I OSNAŽIVANJA UDRUŽENJA GRAĐANA GRADA PANČEVA U 2019. GODINI

Na osnovu Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/09 , 99/11-dr. Zakoni i 44/18-dr. Zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedos [...]

06/03/2019|

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva obaveštava bračne parove sa prebivalištem na teritoriji grada Pančeva, da [...]

05/03/2019|

Konkurs za finansirnje-sufinansiranje projekata i programa u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu za 2019. godinu

Na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti („Sl. glasnik RS“ broj 24/11), Zakona o udruženjima („Sl, glasnik RS“ broj 51/09, 99/11-dr. zakoni i 44/18-dr. za [...]

05/03/2019|

Javni poziv za su/finansiranje programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2019. godinu

Na osnovu člana 9. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (''Službeni list g [...]

14/02/2019|

JAVNI OGLAS POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA O SUFINANSIRANJU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU ZA DRUGO, TREĆE I SVAKO NAREDNO DETE

Sekretarijat za javne službe i socijalna pitanja Gradske uprave grada Pančeva obaveštava porodice sa najmanje jednim detetom i koje imaju prebivalište n [...]

31/01/2019|
Veličina slova
Kontrast