Konkursi i javni pozivi

//Konkursi i javni pozivi
Konkursi i javni pozivi2018-08-09T08:31:10+00:00

JAVNI POZIV licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, radi ostvarivanja prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za 2019. godinu

Na osnovu člana 5. Odluke o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koje su stekle status lica koja samostalno obavlja [...]

19/12/2018|

Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta u gradu Pančevu za 2019

Na osnovu člana 9. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva (''Službeni list g [...]

17/12/2018|

Rezultati Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima – privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2018. godinu

Gradonačelnik grada Pančeva je dana 07.12.2018. godine razmatrao Predlog za donošenje zaključka u vezi sa Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredst [...]

11/12/2018|

Predlog Komisije za sufinansiranje projekata romskih organizacija civilnog društva za 2018. godinu

Komisija za vrednovanje projekata romskih organizacija civilnog društva sačinila je listu projekata za sufinansiranje po Konkursu za su/finansiranje proj [...]

06/12/2018|

Rezultati javnog poziva za dodelu subvencija početnicima u biznisu za samozapošljavanje-žensko preduzetništvo u 2018. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 13.11.2018. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj I [...]

27/11/2018|

Rezultati javnog poziva za dodelu subvencija početnicima u biznisu za samozapošljavanje u 2018. godini

Gradonačelnik grada Pančeva, je dana 13.11.2018. godine, razmatrao Predlog zaključka o prihvatanju Zaključka I Saveta za zapošljavanje grada Pančeva broj I [...]

27/11/2018|

KONKURS ZA FINANSIRANJE – SUFINANSIRANJE PROJEKATA ROMSKIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U 2018. GODINI

Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje KONKURS ZA FINANSIRANJE - SUFINANSIRANJE PROJEKATA ROMSKIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U 2018. GODINI PREDMET KO [...]

20/11/2018|
Veličina slova
Kontrast