Konkursi i javni pozivi

Početna/Lokalna samouprava/Konkursi i javni pozivi
Konkursi i javni pozivi2018-08-09T08:31:10+02:00

Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2020. godini  – 03

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 06.03.2020. godine raspisuje JAVNI OPGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI [...]

11/03/2020|

Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2020. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam,dana 06.03.2020. godine raspisuje JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA UAP [...]

11/03/2020|

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2020. godini

Razvojna agencija Srbije kroz sprovođenje višegodišnjeg Programa podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija ima [...]

09/03/2020|

OBAVEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 15 SEOSKIH KUĆA

OBAVEŠTENJE O JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA PRI KUPOVINI 15 SEOSKIH KUĆA Grad Pančevo obave [...]

06/03/2020|

JAVNI POZIV za dodelu pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica koje su bile korisnici programa kupovine kuće sa okućnicom

Na osnovu člana 10. stav 1 Pravilnika o uslovima, merilima i postupku za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za poboljšanje uslova stanovanja p [...]

03/03/2020|

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA za pribavljanje nepokretnosti – stanova u javnoj svojini Republike Srbije

Na osnovu Pravilnika o radu Komisije, a u vezi sa Sporazumom o donaciji zaključenim između Republike Srbije i Banke za razvoj Saveta Evrope (u daljem te [...]

03/03/2020|

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2020. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH [...]

02/03/2020|

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima koji delatnost obavljaju u okviru kreativne ekpnomije za subvencionisanje troškova nabavke mašina, softvera, repromaterijala ili usluga u 2020. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam r a s p i s u j e JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I P [...]

02/03/2020|

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za doprinos razvoju socijalne ekononomije ap vojvodine u 2020. godini  

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCI [...]

02/03/2020|

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2020. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETN [...]

02/03/2020|