Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, sprovodi se u periodu od 22. do 29 maja 2020.godine.