Јавна расправа о Нацрту одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, спроводи се у периоду од 22. до 29 маја 2020.године.