Град Панчево|grad@pancevo.rs

Легализација

//Легализација

Све о легализацији

16 03, 2017

Завршен попис незаконито изграђених објеката

16/03/2017|

На основу Закона о озакоњењу објеката и Упутства за евидентирање незаконито изграђених објеката и решења градоначелника града Панчева о образовању Ком [...]

10 02, 2016

Списак издатих решења

10/02/2016|

[...]

10 02, 2016

Упутство о озакоњењу објеката

10/02/2016|

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА почео је да се примењује дана 27.11.2015. године односно наредог дана по објављувању у Службеном гласнику РС бр. 96/2015. О [...]

10 02, 2016

Графички приказ озакоњења објеката

10/02/2016|

Графички приказ озакоњења објеката              Озакоњење, представља јавни интерес за Републику Србију. Озакоњењe главних , помоћних и друг [...]

15 01, 2016

По новом Закону до сада издато 27 решења о озакоњењу објеката

15/01/2016|

Одељење за легализацију Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева решавало је поднете захтеве [...]

Accessibility
Затворити