Повлашћене категорије грађана са пребивалиштем, односно боравиштем на територији града Панчева, остварују право на повлашћен превоз у јавном градском превозу на релацијама на територији града Панчева, на основу следеће документације:

 1. деца до 6 година старости – не достављају никакву документацију;
 2. лако ментално ометена деца која похађају Школу за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево достављају једну фотографију, а своја права остварују на основу списка школе „Мара Мандић“ Панчево којим доказује да припадају овој установи;
 3. умерено и теже ментално ометена деца и омладина и аутистична деца и деца са другим сметњама обухваћена дневним боравцима у Школи за основно и средње образовање „Мара Мандић“ Панчево и Дому “Срце у Јабуци” Јабука, доставаљају једну фотографију и такође своје правао остварују на основу списка школе „Мара Мандић“ Панчево, односно Домa „Срце у Јабуци“ Јабука;
 4. деца оштећеног слуха (глува и наглува) достављају једну фотогафију и списак Међуопштинске организације глувих и наглувих Панчева;
 5. труднице достављају једну фотографију, личну карту на увид (очитану или копирану), лекарско уверење о трудноћи са проценом термина порођаја, доказ о пребивалишту на територији града Панчева и породиље до годину дана од дана рођења детета – достављају једну фотографију, извод из матичне књиге рођених за дете, доказ о пребивалишту на територији града Панчева;
 6. слепа и слабовида лица достављају једну фотографију, своја права остварују на основу списка Међуопштинске организације савеза слепих Србије, којим се доказује да припадају овој организацији;
 7. параплегичари, дистрофичари и лица сродних обољења достављају једну фотографију, личну карту на увид (очитану или копирану), док своја права остварују на основу одговарајуће лекарске документације која доказује њихов статус, или потврда удужења или установе,
 8. болесници на дијализи и лица са трансплантираним бубрезима достављају једну фотографију, личну карту на увид (очитану или копирану), као и одговарајућу лекарску документацију;
 9. пензионери свих категорија без обзира на године живота достављају једну фотографију, личну карту на увид (очитану или копирану), а свој статус доказују чеком од пензије новијег датума (последњи чек) или Решењем о пензији;
 10. ратни војни, мирнодопски и цивилни инвалиди рата достављају једну фотографију, личну карту на увид (очитану или копирану), и потврду од Секретаријата за јавне службе и социјална питања града Панчева, (канц. 204 други спрат)
 11. корисници породичне инвалиднине и чланови породица погинулих у оружаним акцијама после 18. августа 1990. године достављају једну фотографију, личну карту на увид (очитану или копирану), као и чек од пензије и потврду од Секретаријата за јавне службе и социјална питања града Панчева, (канц. 204 други спрат)
 12. избегла и привремено расељена лица којима је због тешке болести потребна чешћа контрола лекара достављају једну фотографију, личну карту на увид (очитану или копирану), и потврду од Секретаријата за јавне службе и социјална питања града Панчева, (услужни центар Зоран Граовац)
 13. редовни ученици средњих школа и студенти до 26. године живота из социјално угрожених породица имају право на потпуно регресирање трошкова превоза (бесплатан превоз) у међумесном, градском и приградском саобраћају које остварују достављањем одговарајуће документације из Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево утврђену Одлуком о изменама Одлуке о остваривању права на повлашћен превоз одређених категорија грађана са територије града Панчева.

На следећем линку можете видети захтев за остваривање права на повлашћени превоз: zahtev_za_izdavanje_mesecne