Vaninstitucionalna zaštita odraslih i starih lica na teritoriji grada Pančeva se u proteklom vremenu razvijala i unapređivala, uz primenu standarda kvalitetne usluge. U okviru Gerontološkog centra, Klubovi za odrasla i stara lica funkcionišu na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva kao i Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. Tim povom su zamenica gradonačelnika Pančeva Dragana Kuprešanin i član Gradskog veća grada Pančeva Milenko Čučković sa gerontodomaćicom Stojanović Mirjanom obišli Milicu Godeč, jednu od korisnica usluge, koja dugi niz godina koristi ovu uslugu, za koju kaže da je neizmera pomoć i podrška i da je odlično organizovana.

– U okviru Službe, sprovodi se usluga Pomoći u kući koja omogućava starim licima u primarnoj sredini, zadovoljavanje osnovnih životnih potreba. Usluga je organizovana tako što gerontodomaćica svakodnevno ili drugačije na drugi dan, dva puta nedeljno, pruža pomoć oko održavanja higijene i higijene životnog prostora, vrši nabavku namirnica i lekova, omogućava kontakt sa spoljnim svetom (prikuplja potrebnu dokumentaciju), pruža pomoć pri kretanju korisnika i ostalo. Veoma je bitan i psihološki podstrek korisnicima kroz motivaciju i razgovor. Lečenje korisnika usluge Pomoći u kući se obavlja tako što su angažovana tri gerontodoktora i medicinska sestra. Medicinski tretman u okviru kuće ima neizmerno mnogo prednosti. Lekari obavljaju preglede, propisuju lekove, specijalističke i labaratorijske preglede. Komunikacija sa korisnicima je svakodnevna, a kompletno finansiranje usluge je iz budžeta lokalne samouprave. U ovom trenutku, uslugu pomoći u kući koristi 72 korisnika. Zbog pogoršane epidemiološke situacije kod korisnika se obavlja nabavka neophodnih namirnica, plaćanje računa, nabavka lekova, kao i svakodnevna emotivna podrška. Pri odlasku kod korisnika koriste se sve epidemiološke zaštitne mere i mi smo danas ovde u skladu sa svim preventivnim merama obišli jednu od korisnica i videli da služba funkcioniše. Grad Pančevo i na ovaj način, finansirajući Uslugu pomoć u kući pokazuje da vodi odgovornu socijalnu politiku i da se jednako brine o svim kategorijama stanovništva i da posebno brine o našim najstarijim sugrađanima, pogotovo sada tokom pandemije obezbeđujući za njih, kao najugroženije, kontinuirano neophodnu pomoć i negu, napomenula je zamenica gradonačelnika Pančeva Dragana Kuprešanin.

Značaj ishrane za staru populaciju je veoma velik, a kvalitet je uvek bio zadovoljavajući, istakao je član Gradskog veća Milenko Čučković. U okviru Klubova za odrasla i stara lica, osim usluge Pomoć u kući, Grad Pančevo za socijalno ugrožene najstarije sugrađane obezbeđuje na dnevnom nivou 400 obroka Narodne kuhinje. Jelovnik se formira u Gerontološkom centru. Korisnici svakodnevno dobijaju obrok, ostvarujući pravo u Centru za socijalni rad na osnovu penzionerskog statusa ili uslova za korišćenje prava socijalnog programa Narodne kuhinje. Za stara i odrasla lica koja su socijalni slučajevi u okviru naseljenih mesta izdvajamo pakete osnovnih prehrambenih namirnica i za higijenu i na mesečnom nivou se podeli 726 paketa. Kriterijum i učešće u plaćanju obroka – penzionerski obrok, određuje Centar za socijalni rad: cena obroka je 160,00 dinara. Korisnici plaćaju 100%, 75% i 50%, ostali imaju pravo na besplatan obrok tj. Narodnu kuhinju. Korisnici imaju mogućnost da ručaju u klubu, da preuzmu obrok i da se teško pokretnim i nepokretnim distribuira na kućnu adresu.