Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/353-304, kancelarija 609, u vremenu od 10-13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 29.04.2021.godine.

Oglas za Javnu prezentaciju
Grafički prilozi
Urbanistički projekat tekst
Urbanistički projekat crteži