Нацрт Средњорочног плана града Панчева за период 2023-2025 излаже се на јавну расправу на званичној интернет страници града Панчева www.pancevo.rs, почев од 17. до 31. марта 2023. године.

Сви заинтересовани (правна и физичка лица) могу за време трајања јавне расправе поднети предлоге и сугестије на Нацрт Средњорочног плана града Панчева 2023-2025,  електронским путем на емаил адресу: srednjorocniplan@pancevo.rs или писаним путем на адресу: Градска управа града Панчева, Секретаријат за привреду и економски развој, Трг краља Петра I, број 2-4, Панчево.

Сви заинтересовани учесници у јавној расправи могу да присусутвују отвореном састанку који ће се одржати 31.03.2023. године у скупштинској сали Градске управе са почетком у 11.00 часова, на којем ће заинтересованој јавности бити представљен Нацрт Средњорочног плана града Панчева 2023-2025.