Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Pančeva za 2023. godinu

ZAHTEV-ZA-BEZ-NAKNADE-2023.