Градоначелник града Панчева је Рeшењем број II-06-020-2/2023- 798 од 21.07.2023. године прихватио предлог (закључак) Комисије за вредновање пројеката  у области културе поводом расписаног Јавног конкурса за су/финансирање пројеката   у области културе за 2023. годину.

Решење и Табелу 1 можете преузети овде