Na osnovu zaključka Gradskog veća grada Pančeva o raspisivanju Javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Pančeva broj: II-05-06-16/2021-37 od 13.07.2021. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, grad Pančevo raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE U DOMAĆINSTVIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

 

U okviru realizacije Programa energetske sanacije stambenih zgrada, kuća i stanova, o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske sanacije za 2021. godinu raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Pančeva. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima na teritoriji grada Pančeva.

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji mera energetske efikasnosti:

  1. Zamena (nabavka sa ugradnjom) spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača
  2. Nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas

Rok za podnošenje prijave je 02.08.2021.god.

Kontakt: 013 308 826 ili 013 308 830 lokal 826

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Javni poziv za privredne subjekte

Prilog 1 – Prijavni obrazac

Prilog 2 – Izjave

Prilog 3 – Kriterijumi za rangiranje privrednih subjekata