Gradonačelnik grada Pančeva raspisuje Javni poziv nezaposlenim licima za pohađanje besplatnog intenzivnog kursa poslovnog engleskog jezika.

Javni poziv se raspisuje kao podrška za povećanje zapošljivosti nezaposlenih lica sa teritorije grada Pančeva imajući u vidu očekivano otvaranje novih radnih mesta u Pančevu. Nezaposlena lica će kroz pohađanje besplatnog intenzivnog kursa poslovnog engleskog jezika nivoa A1, A2 i/ili B1 (u zavisnosti od prethodnog nivoa znanja), imati priliku da unaprede svoje znanje i da sticanjem sertifikata o završenoj obuci povećaju mogućnost zapošljavanja.

Obuka će se održati u periodu od oktobra do decembra 2019. godine sa fondom od 60-80 časova.

Planirani broj polaznika za pohađanje besplatnog kursa engleskog poslovnog jezika je 30. Odluka o listi kandidata koji će pohađati obuku biće doneta do 1. oktobra 2019. godine i biće objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji grada Pančeva. Pravo učešća na javnom pozivu imaju nezaposlena lica sa prebivalištem na teritoriji grada Pančeva, sa završenim III i/ili IV stepenom stručne spreme.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja javnog poziva na sajtu Grada Pančeva, a poslednji dan za prijem prijava za učešće na javnom pozivu je 20.09.2019. godine.

Detaljnije informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, kontakt osoba Gordana Ćirić (gordana.ciric@pancevo.rs), kontakt telefon 013/308-961.