Gradska uprava grada Pančeva oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

– komunalni inspektor I, u zvanju savetnika – jedan izvršilac

Javni konkurs-komunalni inspektor I

Obrazac 1-1 NOVI obrazac