Na osnovu člana 18. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, broj 68/15), člana 3. Uredbe o internom konkursu (“Službeni glasnik RS”, broj 17/16) i Rešenja o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u Gradskoj upravi grada Pančeva broj: H-48-112-216/2017 od 08. decembra 2017. godine, Gradska uprava grada Pančeva objavljuje

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA PANČEVA

Više o konkursu možete pogledati u navedenoj dokumentaciji:
Konkursna dokumentacija
Izjava