На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15), члана 3. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16) и Решења о попуњавању радних места интерним конкурсом у Градској управи града Панчева број: Х-48-112-216/2017 од 08. децембра 2017. године, Градска управа града Панчева објављује

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПАНЧЕВА

Више о конкурсу можете погледати у наведеној документацији:
Конкурсна документација
Изјава