Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 26.10.2018.

 

Оглас Урбанистичког пројекта
Урбанистички пројекат

1 Фаза – Информациони центар
Главна свеска
Пројекат архитектуре

2 и 3 Фаза – Гасно и парно турбинско постројење
Главна свеска
Пројекат архитектуре гасно турбинског постројења
Пројекат архитектуре парно турбинског постројења

4 фаза Прикључно развојно постројење
Главна свеска
Пројекат архитектуре