Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне Плана генералне регулације. Комплекси посебне намене ( Целина 11) у Панчеву, ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17.01.2020.године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Ткстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст измена и допуна ПДР

Графичка документација:
01 Извод из плана вишег реда
02 Постојећа намена и инфраструктура
03 Постојећа и планирана инфраструктура