Javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 31.05.2019.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304

Oglas za javni uvid
Tekst izmena i dopuna plana

Grafički prilozi:
Dispozicija prostora u odnosu na grad
Granica izmena plana sa postojećom namenom
Izvod iz važećeg plana plan detaljne namene
Planirana detaljna namena
Regulaciono-nivelacioni plan sa saobraćajem
Planirana infrastruktura