Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 31.05.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на jaвни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Оглас за јавни увид
Текст измена и допуна плана

Графички прилози:
Диспозиција простора у односу на град
Граница измена плана са постојећом наменом
Извод из важећег плана план детаљне намене
Планирана детаљна намена
Регулационо-нивелациони план са саобраћајем
Планирана инфраструктура