Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке o изменама Одлуке о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 12.  до 20. децембра 2017. године.

Прилози: