Postupak javne nabavke male vrednosti
Poziv za podnošenje ponuda – Nabavka usluge izrade projekta sa postavljanjem osvetljenja na pešačkim prelazima
Konkursna dokumentacija – Nabavka usluge izrade projekta sa postavljanjem osvetljenja na pešačkim prelazima
1. Dodatno objašnjenje
Odluka o dodeli ugovora – Nabavka usluge izrade projekta sa postavljanjem osvetljenja na pešačkim prelazima
Obaveštenje o zaključenom ugovoru