Поступак јавне набавке мале вредности
Позив за подношење понуда – Набавка услуге израде пројекта са постављањем осветљења на пешачким прелазима
Конкурсна документација – Набавка услуге израде пројекта са постављањем осветљења на пешачким прелазима
1. Додатно објашњење
Одлука о додели уговора – Набавка услуге израде пројекта са постављањем осветљења на пешачким прелазима
Обавештење о закљученом уговору