Oтворени поступак јавнe набавке

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора – Набавка софтвера за систем за континуално мерење квалитета ваздуха
Обавештење о закљученом уговору – Набавка софтвера за систем за континуално мерење квалитета ваздуха