Јавна набавка за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије са лед технологијом на територији Града Панчева

Јавни позив енглески Панчево ЈПП расвета 129-2019

Јавни позив српски Панчево ЈПП расвета 129-2019

Конкурсна ЈПП ЈО 129-2019

Додатно појашњење 1 129-2019

Измена конкурсне докуметације 1 129-2019

Додатно појашњење 2 129-2019

Измена конкурсне документације 2  129-2019

Додатно појашњење 3 129-2019

Додатно појашњењe 4 129-2019

Измена конкурсне документације 3 129-2019

Додатно појашњење 5 129-2019

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 129-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда_129-2019

Izmena broj 4_Pancevo 129-2019

Појашњење број 6_ 129-2019

Одлука о обустави поступка 129-2019

Обавештење о обустави 129-2019

Одлука о додели уговора  244-2019

Обавештење о закљученом уговору 244-2019