Zahtev radi priznavanja prava može da se preuzme i podnese svakog radnog dana od 08:00-15:00 časova i sredom od 08:00-19:00 na pisarnici Uslužnog centra Gradske uprave grada Pančeva.

Sve informacije za ostvarivanje prava mogu se dobiti u kancelariji 21 kod Željke Nedić ili na broj telefona 013/ 308-802 i u kancelariji 22 kod Ane Bajza ili na broj telefona 013/308-869.

Pravo na priznavanje prava ima majka za prvorođeno dete, pod uslovom da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji grada Pančeva. U slučaju da je majka preminula, ili napustila dete, ili je iz objektivnih razloga sprečena da se stara o detetu, pravo ostvaruje otac deteta.

Rok za podnošenje zahteva je najkasnije do navršene prve godine deteta.

Rok za donošenje potvrde je odmah po prijemu zahteva. Na postupak i odluku nema žalbe /prigovora.

Obrazac zahteva može se preuzeti u Uslužnom centru Gradske uprave grada Pančeva ili ovde:

Više informacija pogledajte na stranici sajta Roditeljski dodatak.