Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на признавање права има мајка за прворођено дете, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева. У случају да је мајка преминула, или напустила дете, или је из објективних разлога спречена да се стара о детету, право остварује отац детета.

Рок за подношење захтева је најкасније до навршене прве године детета.

Рок за доношење потврде је одмах по пријему захтева. На поступак и одлуку нема жалбе /приговора.

Образац захтева може се преузети у Услужном центру Градске управе града Панчева или овде:

Више информација погледајте на страници сајта Родитељски додатак.