Ekologija – Obrasci za preuzimanje

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport neopasnog otpada23.0 KB298
Zahtev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom46.1 KB322
Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja "IPPC"212.5 KB304
Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje hemikalija42.0 KB308
Zahtev za dozvolu za vazduh38.4 KB272
Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog i inertnog otpada22.0 KB293
Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje prometa hemikalijama44.0 KB250
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije procene uticaja336.9 KB158
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije zatečenog stanja337.4 KB165
Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja299.0 KB203
Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja297.5 KB158
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju 21.0 KB273
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja18.9 KB237
Zahtev za saglasnost na ažuriranu studiju procene uticaja21.0 KB122
Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredine338.4 KB8