Ekologija – Obrasci za preuzimanje

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja "IPPC"212.5 KB343
Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje hemikalija42.0 KB343
Zahtev za dozvolu za vazduh38.4 KB309
Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog i inertnog otpada22.0 KB329
Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje prometa hemikalijama44.0 KB292
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije procene uticaja336.9 KB191
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije zatečenog stanja337.4 KB203
Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja299.0 KB252
Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja297.5 KB188
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju 21.0 KB310
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja18.9 KB270
Zahtev za saglasnost na ažuriranu studiju procene uticaja21.0 KB160
Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredine338.4 KB39
Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada259.4 KB38
Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada23.0 KB27