Ekologija – Obrasci za preuzimanje

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada23.0 KB269
Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja na životnu sredinu313.3 KB279
Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredinu357.9 KB262
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja zatečenog stanja356.9 KB270
Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja zatečenog stanja311.8 KB266
Zahtev za saglasnost na ažuriranu studiju procene uticaja21.5 KB264
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju procene uticaja21.0 KB255
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju procene uticaja zatečenog stanja18.9 KB253
Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postorojenja "IPPC"212.5 KB320
Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje hemikalija41.5 KB318
Zahtev za dobijanje dozvole za promet hemikalijama44.0 KB283
Zahtev za izdavanje dozvole za rad stacionarnog izvora zagađivanja 36.4 KB282
Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog i inertnog otpada22.0 KB273
Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada259.6 KB319
Zahtev za odobrenjei izvođenje muzičkog programa32.3 KB249
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu356.4 KB277
Zahtev za sagalasnost na plan upravljanja otpadom od građenja i rušenja21.5 KB40