Ekologija – Obrasci za preuzimanje

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zahtev za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja "IPPC"212.5 KB379
Zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje hemikalija42.0 KB381
Zahtev za dozvolu za vazduh38.4 KB348
Zahtev za izdavanje potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje neopasnog i inertnog otpada22.0 KB379
Zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje prometa hemikalijama44.0 KB331
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije procene uticaja336.9 KB228
Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije zatečenog stanja337.4 KB238
Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade procene uticaja299.0 KB291
Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja297.5 KB225
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju 21.0 KB352
Zahtev za davanje saglasnosti na studiju zatečenog stanja18.9 KB314
Zahtev za saglasnost na ažuriranu studiju procene uticaja21.0 KB224
Zahtev za određivanje obima i sadržaja za ažuriranje studije o proceni uticaja na životnu sredine338.4 KB76
Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada259.4 KB79
Zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport otpada23.0 KB66