Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад постројења "IPPC"212.5 KB379
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB381
Захтев за дозволу за ваздух38.4 KB348
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB379
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB331
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB228
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB238
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB291
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB225
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB352
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.9 KB314
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB224
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средине338.4 KB76
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада259.4 KB79
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB66