Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB182
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB194
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB178
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB181
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB186
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB185
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB176
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB173
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB215
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB229
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB193
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB186
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB185
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада237.4 KB220
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB166
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину356.4 KB185