Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам

Вести из урбанизма

23 10, 2023

Измене и допуне ПДР инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју„Бела Анта“ у Долову

2023-10-23T12:29:45+02:0023/10/2023|

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије [...]

20 10, 2023

Јавни увид Нацрт Измена и допун а ПДР дела блока 113 ( Котеж 1) у насељеном месту Панчево

2023-10-19T15:02:31+02:0020/10/2023|

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 3 0 дана и то почев од 20.10 .2023. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске [...]

20 10, 2023

Рани јавни увид Измене и допуне ПДР северне индустријско пословно производне зоне у Панчеву

2023-10-19T15:00:11+02:0020/10/2023|

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 20.10.2023 . Наведени плански документ, биће изл ожен на рани јавни увид, у зград [...]

Go to Top