Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 17.11.2023.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг к раља Петра I бр.2 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353 304.

Оглас за јавни увид
Измене и допуне ПДР – Текст плана
Одлука
Услови
PDF

Графички прилози:
01 Диспозиција простора
02 Извод из плана
03 Постојеће стање
04 Намена површина
05 Регулација
06 План ограничења
07 Инфраструктура
08 Подела
09 ДКП
10 Типографија
11 Профили
12 Подлоге