Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанистички пројекти

//Урбанистички пројекти
25 04, 2019

Јавна презентација УП за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила, кат.парцела бр.6743/16 КО Панчево

2019-04-25T11:22:38+02:0025/04/2019|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

10 08, 2018

УП за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације кат. парц. бр. 4317 К.О.Омољица

2018-08-10T12:44:10+02:0010/08/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

25 01, 2018

УП за изградњу 3 сферна резервоара на кат. парц. бр. 3526 и 3529/1 КО Војловица у комплексу Рафинерије нафте Панчево

2018-02-21T09:11:52+02:0025/01/2018|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрет [...]

17 03, 2017

УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на кат. парц. бр. 6306 К.О.Панчево

2017-08-17T14:33:11+02:0017/03/2017|

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ КАТ. ПАР. БРОЈ 6306 КО ПАНЧЕВО, ЗА ПЛАНИРАНУ ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМ [...]

15 12, 2016

Јавна презентација УП за изградњу зграде за трговину на велико и мало-супермаркет

2017-08-17T14:42:12+02:0015/12/2016|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, број 2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секрет [...]