Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанистички пројекти

Почетна/Урбанизам/Урбанистички пројекти
13 03, 2020

Јавна презентација УП за планирану изградњу стамбеног објекта П+4+Пс, на кат.парцели топ.бр.1897 КО Панчево

2020-03-13T11:55:52+01:0013/03/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

13 03, 2020

Јавна презентација УП за изградњу колективног вишепородичног стамбеног комплекса на локацији „Хиподром“

2020-03-13T11:50:15+01:0013/03/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

13 03, 2020

Јавна презентација УП за изградњу складишта воћарско-повртарских производа у Старчеву, на кат.парцели топ.бр.4317/1 КО Старчево

2020-03-13T11:31:54+01:0013/03/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

6 12, 2019

Јавна презентација УП за потребе изградње објекта у функцији пољопривредне производње на кат.парц.топ.бр.1427/2 КО Јабука

2019-12-06T09:48:58+01:0006/12/2019|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

15 11, 2019

Јавна презентација УП за изградњу: Објекат 1-вишепородични стамбени објекат П+4+Пс и Објекат 2-вишепородични стамбени објекат П+3+Пс, на катастарској парцели топ.број 4058 и део парцеле 4052/1 К.О.Панчево

2019-11-15T14:59:21+01:0015/11/2019|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]