Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанистички пројекти

Почетна/Урбанизам/Урбанистички пројекти
27 11, 2020

Јавна презентација УП на кат.парцелама бр.699/1, 699/2, 700, 701/1, 701/2, 701/3, 702, 703/1 и 703/2 К.О.Панчево

2020-11-27T08:54:02+01:0027/11/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

27 11, 2020

Јавна презентација УП за потребе изградње стамбено-пословног објекта спратности П+2 ул. Димитрија Туцовића бр.48 Панчево, кат.парцела бр. 3488 КО Панчево

2020-11-27T08:05:07+01:0027/11/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

2 10, 2020

Јавна презентација УП за изградњу: Објекат 1-вишепородични стамбено-пословни објекат, спратности По+Пр+4+Пс и Објекат 2-вишепородични стамбени објекат По+Пр+3, на кат. парцелама топ.бр.2518/1, 2518/2, 2519/1 и 2519/2 КО Панчево

2020-10-02T08:44:26+02:0002/10/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

Go to Top