Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанистички пројекти

Почетна/Урбанизам/Урбанистички пројекти
2 10, 2020

Јавна презентација УП за изградњу: Објекат 1-вишепородични стамбено-пословни објекат, спратности По+Пр+4+Пс и Објекат 2-вишепородични стамбени објекат По+Пр+3, на кат. парцелама топ.бр.2518/1, 2518/2, 2519/1 и 2519/2 КО Панчево

2020-10-02T08:44:26+02:0002/10/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

18 09, 2020

Јавна презентација УП за изградњу објекта образовања број 1 и број 2, спратности П+1+Пк, на кат.парцели топ.бр.4108/1 и 4108/2 КО Панчево

2020-09-18T08:52:29+02:0018/09/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

11 09, 2020

Јавна презентацијаУП за изградњу Хладњаче Пр. на катастарској парцели топ.бр.6815 КО Омољица

2020-09-11T08:34:56+02:0011/09/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

31 07, 2020

Јавна презентацијаУП за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.2705 и 2706 КО Панчево

2020-08-07T08:36:09+02:0031/07/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

10 07, 2020

Јавна презентација УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, П+4+Пс, на кат. парц. топ.бр.6273/2 КО Панчево

2020-07-13T08:06:30+02:0010/07/2020|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

Go to Top