Град Панчево|grad@pancevo.rs

Комисија за именовања директора

//Комисија за именовања директора
20 07, 2017

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА” ПАНЧЕВО

20/07/2017|

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16) и члана 39. тачка 10. Статута града Панчева («Службени лист [...]

29 03, 2017

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

29/03/2017|

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени ли [...]

18 10, 2016

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “БНС” БАНАТСКО НОВО СЕЛО

18/10/2016|

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

18 10, 2016

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “ГЛОГОЊ” ГЛОГОЊ

18/10/2016|

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

18 10, 2016

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “ДОЛОВИ” ДОЛОВО

18/10/2016|

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

18 10, 2016

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “АУТОТРАНСПОРТ-ПАНЧЕВО“ ПАНЧЕВО

18/10/2016|

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

18 10, 2016

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО

18/10/2016|

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

18 10, 2016

Решење о именовању директора ЈКП Водовод и канализација Панчево

18/10/2016|

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

11 10, 2016

ЗАКЉУЧАК О ОДБАЦИВАЊУ ПРИЈАВА (5)

11/10/2016|

На основу члана 37. ставова 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16) и члана 12. Одлуке о начину и поступку именовања ди [...]

11 10, 2016

ЗАПИСНИК О СПРОВЕДЕНОМ ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

11/10/2016|

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ И ЈАВНО КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈ [...]

Accessibility
Затворити