Град Панчево|grad@pancevo.rs

Објекти за смештај

//Објекти за смештај

Категризација угоститељских објеката за смештај

11 02, 2015

Категоризација угоститељских објеката за смештај

11/02/2015|

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА СМЕШТАЈ Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник и [...]

Accessibility
Затворити