Град Панчево|grad@pancevo.rs

Привреда

/Привреда

Вести из привреде

12 10, 2017

Конкурс за отварање радних места

12/10/2017|

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао Kонкурс за доделу средстава [...]

3 10, 2017

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

03/10/2017|

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИ [...]

3 10, 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДТСАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈААМА У ПРИВРЕДИ

03/10/2017|

Програм подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике [...]

11 09, 2017

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регионалног економског развоја

11/09/2017|

Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине расписује ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање и суфинансирање пројеката у области локалног и регион [...]

7 09, 2017

Jaвни кoнкурс зa дoдeлу бeспoврaтних срeдстaвa прeдузeтницимa, микрo и мaлим прaвним лицимa – приврeдним субjeктимa сa тeритoриje грaдa Пaнчeвa зa нaбaвку мaшинa и oпрeмe зa 2017. гoдину

07/09/2017|

Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2017. годину, [...]

6 09, 2017

Резултати Јавног позива послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања стручна пракса за 2017. годину

06/09/2017|

Градоначелник града Панчева, дана 01.09.2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка II Савета за запошљавање града Панчева, у ве [...]

1 09, 2017

Завшена VIII „Еко регата Тамиш“

01/09/2017|

Градска манифестација VIII „ЕКО РЕГАТА ТАМИШ“ одржана је према плану и програму kako jкако је било и предвиђено. Укупан број пловила на овогодишњој ре [...]

17 08, 2017

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или софтвера у 2017.години

17/08/2017|

Покрајински секретаријат додељује бесповратна средства у укупном у износу од 10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара), обезбеђена Покрајинск [...]

17 08, 2017

Jавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години

17/08/2017|

Покрајински секретаријат додељује бесповратна средства у укупном у износу од 10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара), обезбеђена су Покраји [...]

14 08, 2017

8. Еко регата Тамиш

14/08/2017|

Ове године, по осми пут, одржаће се 8. Еко регата Тамиш, која је од пре нешто мање од месец дана проглашена још једном градском манифестацијом. Еко ре [...]

Accessibility
Затворити