Град Панчево|grad@pancevo.rs

Привреда

/Привреда

Вести из привреде

28 12, 2017

Резултати Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2017. годину- други круг

28/12/2017|

Градоначелник града Панчева, дана 22.12.2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка Комисије за доделу бесповратних средстава пр [...]

27 12, 2017

Јавни позив за учешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије

27/12/2017|

Развојна агенција Србије расписала је Јавни позив за учешће у програму подршке секторима прерађивачке индустрије: Рок за предају документације: 31-12- [...]

24 12, 2017

Резултати Јавног позива доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2017. години

24/12/2017|

Градоначелник града Панчева, дана 20.12. 2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка II Савета за запошљавање града Панчева od 1 [...]

24 12, 2017

Резултати Јавног позива пружаоцима услуга за учешће у Програму за подршку почетницима у бизнису (правно- финансијско саветовање у пословању)

24/12/2017|

Градоначелник града Панчева, дана 12.12. 2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка I Савета за запошљавање града Панчева od 11 [...]

6 12, 2017

Резултати Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2017. годину- први круг

06/12/2017|

Градоначелник града Панчева, дана 23.11.2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка Комисије за доделу бесповратних средстава пр [...]

21 11, 2017

Јавни позив за учешће на седмом Новогодишњем базару

21/11/2017|

Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А Аутономна Покрајина Војводина ГРАД ПАНЧЕВО Поштовани, Град Панчево у сарадњи са Туристичком организацијом града Панчева [...]

14 11, 2017

Резултати Јавног позива послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања Јавни радови за категорију теже запошљивих лицаа 2017. годину

14/11/2017|

Градоначелник града Панчева, дана 01.09.2017. године, разматрао је Предлог закључка о прихватању Закључка III Савета за запошљавање града Панчева, у в [...]

12 10, 2017

Конкурс за отварање радних места

12/10/2017|

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао Kонкурс за доделу средстава [...]

3 10, 2017

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

03/10/2017|

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИ [...]

3 10, 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДТСАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА КРОЗ ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈААМА У ПРИВРЕДИ

03/10/2017|

Програм подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у привреди спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике [...]

Accessibility
Затворити