Град Панчево|grad@pancevo.rs

Некатегоризовано

Почетна/Некатегоризовано
3 07, 2020

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Набавка уметничке слике „Панчево“ за потребе града Панчева

2020-07-28T09:46:34+02:0003/07/2020|

Обавештење о покретању преговарачког поступка Конкурсна документација 112-2020 Одлука о додели уговора 112-2020 Обавештење о закљученом уговору 112-20 [...]

15 11, 2019

Јавна презентација УП за изградњу: Објекат 1-вишепородични стамбени објекат П+4+Пс и Објекат 2-вишепородични стамбени објекат П+3+Пс, на катастарској парцели топ.број 4058 и део парцеле 4052/1 К.О.Панчево

2019-11-15T14:59:21+01:0015/11/2019|

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

Go to Top