Град Панчево|grad@pancevo.rs

Некатегоризовано

/Некатегоризовано
27 04, 2017

Набавка пића за потребе репрезентације

27/04/2017|

Позив за подношење понуда 94-2017 Конкурсна документација 94-2017 [...]

26 04, 2017

Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

26/04/2017|

Позив за подношење понуда 83-2017 Конкурсна документација 83-2017 [...]

31 03, 2017

Јавни час у оквиру пројекта „Спорт у школе“

31/03/2017|

Градоначелник Панчева Саша Павлов присуствовао је данас јавном спортском часу у О.Ш. „Јован Јовановић Змај“, којим је најављен програм „Спорт у школе“ [...]

29 03, 2017

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

29/03/2017|

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени ли [...]

28 03, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица

28/03/2017|

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕРАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу економских објеката за смештај пољопривредних машина П+1 (обј [...]

24 03, 2017

О Интерресорној комисији и обрасци

24/03/2017|

Интерресорна комисија града Панчева је надлежна за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику, [...]

23 03, 2017

Одлука, правилник

23/03/2017|

Одлуку о раду Интерресорне комисије града Панчева можете погледати овде. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и у [...]

17 03, 2017

Набавка услуге интернета, обликована у две партије

17/03/2017|

Позив за подношење понуда 51-2017 Конкурсна документација 51-2017 Додатно појашњење 1 51-2017 Додатно појашњење 2 51-2017 Додатно појашњење 3 51-2017 [...]

2 03, 2017

Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у насељеним местима

02/03/2017|

Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у насељеним местима у граду Панчеву за 2017. годину (ТАБЕЛА [...]

2 03, 2017

Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области такмичарског спорта

02/03/2017|

Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области такмичарског спорта у граду Панчеву за 2017. годину (ТАБЕЛА 3). [...]

Accessibility
Затворити