Град Панчево|grad@pancevo.rs

Некатегоризовано

/Некатегоризовано
24 03, 2017

О Интерресорној комисији и обрасци

24/03/2017|

Интерресорна комисија града Панчева је надлежна за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику, [...]

23 03, 2017

Одлука, правилник

23/03/2017|

Одлуку о раду Интерресорне комисије града Панчева можете погледати овде. Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и у [...]

17 03, 2017

Набавка услуге интернета, обликована у две партије

17/03/2017|

Позив за подношење понуда 51-2017 Конкурсна документација 51-2017 Додатно појашњење 1 51-2017 Додатно појашњење 2 51-2017 Додатно појашњење 3 51-2017 [...]

2 03, 2017

Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у насељеним местима

02/03/2017|

Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области спорта у насељеним местима у граду Панчеву за 2017. годину (ТАБЕЛА [...]

2 03, 2017

Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области такмичарског спорта

02/03/2017|

Динамички план расподеле средстава за суфинансирање програма и пројеката у области такмичарског спорта у граду Панчеву за 2017. годину (ТАБЕЛА 3). [...]

27 02, 2017

Нови конкурси Развојног фонда Војводине

27/02/2017|

Расписани нови конкурси Развојног фонда АП Војводине – повољнији услови кредитирања. Надзорни одбор Развојног фонда АП Војводине усвојио је нове конку [...]

18 11, 2016

Новогодишњи базар 2016.

18/11/2016|

15 11, 2016

Потписан Уговор за набавку соларних колектора и челичну конструкцију и монтирање технолошке опреме

15/11/2016|

ГРАД ПАНЧЕВО је потписао Уговор вредан € 428.853,96 за набавку соларних колектора и челичну конструкцију и монтирање технолошке опреме са МОНТАЖНО -ПР [...]

15 11, 2016

ПГР Банатски Брестовац

15/11/2016|

Циљ израде Концепта Плана је сагледавање карактеристика, потенцијала и ограничења обухваћеног простора са становишта изградње планираних садржаја, деф [...]

18 10, 2016

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП “ГЛОГОЊ” ГЛОГОЊ

18/10/2016|

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 83/14-др.закон), члана 24. став 3. Закона о јавним пред [...]

Accessibility
Затворити