Град Панчево|grad@pancevo.rs

Некатегоризовано

/Некатегоризовано
29 12, 2017

Уручени кључеви за још три монтажне куће за избегла лица

29/12/2017|

У Градској управи града Панчева, 29. новембра 2017. године, свечано су уручени кључеви за још три монтажне куће избеглим лицима, у оквиру подпројекта [...]

20 12, 2017

Извођење радова на заштити постојећег нафтовода испод атарског пута Глогоњ – Црепаја

20/12/2017|

Позив за подношење понуда 186-2017 Конкурсна документација 186-2017 Додатно појашњење 1 186-2017 Измена конкурсне документације 1 186-2017 Додатно пој [...]

11 12, 2017

ПДР за подручје северне индустријско-пословно-производне зоне у Панчеву

11/12/2017|

Простор обухвата плана налази се у северном делу подручја града Панчева, на улазном правцу у град и то источно од саобраћајнице/улице Јабучки пут и ју [...]

7 12, 2017

Набавка рачунарске опреме за потребе Градске управе града Панчева, обликована у две партије

07/12/2017|

Позив за подношење понуда 256-2017 Конкурсна документација 256-2017 Додатно појашњење 1 256-2017 Измена конкурсне документације 1 256-2017 Обавештење [...]

21 11, 2017

Машинска школа-израда техничке документације за изградњу радионице

21/11/2017|

Позив за подношење понуда 208-2017 Конкурсна документација 208-2017 Додатно појашњење 1 - 208-2017 Конкурсна документација - измена 1-208-2017 Измена [...]

12 10, 2017

Извођење радова на израдњи кишне канализације за Градски стадион у Панчеву – улица Пере Сегединца

12/10/2017|

Позив за подношење понуде-195-2017 Конкурсна документација-195-2017 Одлука о додели уговора 195-2017 Обавештење о закљученом уговору 195-2017 [...]

29 09, 2017

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. години

29/09/2017|

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. години I НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС Према О [...]

28 09, 2017

Закључак Комисије за вредновање пројеката ромских организација

28/09/2017|

Комисија за вредновање пројеката ромских организација цивилног друштва, на састанку одржаном 26.09.2017. године, разматрала је пристигле пројекте на К [...]

25 09, 2017

Технички преглед изведених радова на уређењу пословне инфраструктуре у Старчеву

25/09/2017|

Позив за подношење понуда 190-2017 Конкурсна документација 190-2017 Одлука о додели уговора 190-2017 Обавештење о закљученом уговору 190-2017   [...]

4 09, 2017

Просторни План ПП Намене државни пут I реда Суботица-Зрењанин-Ковин

04/09/2017|

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 20/14) и члана 35. ст [...]

Accessibility
Затворити