Град Панчево|grad@pancevo.rs

Некатегоризовано

/Некатегоризовано
4 08, 2017

Листа вредновања програма/пројеката пристиглих на Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областиомладинског сектора града Панчева у 2017. години.

04/08/2017|

На Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области омладинског сектора града Панчева у 2017. години који је расписао Градо [...]

7 06, 2017

Панчево и Решице представили пројекат у оквиру „Недеље енергије“

07/06/2017|

У оквиру манифестације „Недеља енергије“ одржана је конференција „Нове технологије и одрживи градови“, на којој je представљен пројекат града Панчева [...]

2 06, 2017

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А о додели средстава о суфинансирању по конкурсима Секретаријата за заштиту животне средине ГУ Панчево

02/06/2017|

Комисија за вредновање пројеката је разматрала све пристигле предлоге, те је сходно описима пристиглих пројеката, критеријумима конкурса и достављеној [...]

1 06, 2017

Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиционалних заната у 2017.години

01/06/2017|

Поштована, Министарство трговине, туризма и телекомуноикација је 18.маја 2017.године расписало Конкурс за доделу субвенција за очување и развој традиц [...]

20 05, 2017

Резултати Јавног конкурса за суфинансирање пројеката у области културе за 2017. годину

20/05/2017|

Градоначелник града Панчева је Рeшењем број II-06-020-2/2017-350 од 20.05.2017. године прихватио предлог (закључак) Комисије за вредновање пројеката у [...]

26 04, 2017

Набавка услуге текућих поправки и одржавања аутомобила за потребе Секретаријата за пољопривреду, село и рурални развој

26/04/2017|

Позив за подношење понуда 83-2017 Конкурсна документација 83-2017 Одлука о додели уговора 83-2017 Обавештење о закљученом уговору 83-2017 [...]

31 03, 2017

Јавни час у оквиру пројекта „Спорт у школе“

31/03/2017|

Градоначелник Панчева Саша Павлов присуствовао је данас јавном спортском часу у О.Ш. „Јован Јовановић Змај“, којим је најављен програм „Спорт у школе“ [...]

29 03, 2017

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

29/03/2017|

На основу члана 36. став 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), члана 98. став 1. Статута града Панчева („Службени ли [...]

28 03, 2017

Јавна презентација УП кат. парц. бр. 2441, 2443 и 2444 К.О. Омољица

28/03/2017|

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕРАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ за изградњу економских објеката за смештај пољопривредних машина П+1 (обј [...]

24 03, 2017

О Интерресорној комисији и обрасци

24/03/2017|

Интерресорна комисија града Панчева је надлежна за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику, [...]

Accessibility
Затворити