Управни одбор „Националне алијансе за локални економски развој“ – НАЛЕД, изабрао је 17. априла 2018. године Сашу Павлова, градоначелника града Панчева за новог члана Управног одбора.
У уторак, 24. априла 2018. у хотелу Hyatt Regency у Београду одржана је XII годишња Скупштина НАЛЕД-а, у чијем раду је учествовао и градоначелник Саша Павлов. На великом заседању приватног, јавног и цивилног сектора, чланови су размотрили остварене резултате и стратешке циљеве за наредне четири године и дефинисали реформске приоритете за 2018/19. У присуству истакнутих привредника, градоначелника и лидера државних и међународних институција из земље и иностранства, овом приликом је представљена иницијатива за институционализацију сарадње земаља југоисточне Европе на усаглашавању и унапређењу пословног окружења и уручени цертификати општинама и градовима који нуде најбоље услове за инвестирање у региону.
Мисија НАЛЕД-а је унапређење привредног амбијента Србије кроз институционалне реформе уз активно учешће и сарадњу привреде, локалне самоуправе и грађана.
Циљеви НАЛЕД-а су унапређење регулаторног оквира за пословање и јачање капацитета локалне самоуправе за бављење локалним развојем.
Град Панчево и Налед су партнери на остварењу наведених заједничких циљева, при чему је Стратегија развоја града Панчева 2014-2020 и испуњавање задатих мера ради унапређења привредног амбијента и подизања ефикасности услуга, комплементарна са мисијом Националне алијансе за економски развој.
Град Панчево носилац је сертификата локалне самоуправе са повољним пословним окружењем за југоисточну Европу (BFC SEE), а чланство градоначелника у Управном одбору је потврда добре сарадње, која се стално унапређује, ради позиционирања града Панчева као лидера међу локалним самоуправама у Републици Србији.