Након три дана електронског гласања и Дана за гласање 7. децембра 2016. године, организованог у Градском услужном центру и у месним заједницама у насељеним местима, укупно је прикупљено 1016 гласова, а ранг листа по броју гласова је следећа:

1. Активирање Градске шуме – израда пројектно-техничке документације за туристичко-рекреативне стазе – 494 гласа

2. Одбор суседства/учешће грађана у уређењу града – јавни конкурс за суфинансирање фасада – 318 гласова

3. Одрживи систем управљања опасним отпадом из домаћинстава и пољопривредних газдинстава – едукативни програми за децу и одрасле – 204 гласа

Електронским путем, на Интернет презентацији Града Панчева www.pancevo.rs укупно је прикупљено 543 гласа, односно 53,44 посто гласова, а лично се о предлозима изјаснило 473 грађана, што износи 46,55 посто од укупног броја гласова.

На основу резултата гласања и извештаја Тима за имплементацију пројекта, Градско веће града Панчева одлучиваће о планирању финансијских средстава за ову намену приликом израде буџета за 2017. годину, о чему ће грађани и грађанке бити информисани, као и о даљим активностима на реализацији пројекта „Партиципативно буџетирање“.

О пројекту:

Пројекат Партиципативно буџетирање прошле године први пут је спроведен у нашем граду, а реализовали су га град Панчево и организације БИРН Србија и НАЛЕД уз подршку Европске уније у оквиру програма Подршка цивилном друштву 2013.

Циљ пројекта је веће укључивање грађана и грађанки у процес доношења одлука, информисање јавности о буџетском процесу, повећање транспарентности рада локалне самоуправе и буџетског процеса и промоција општина и градова, као добрих места за привредни развој и привлачење инвестиција.

Више информација и опис процеса партиципативног буџетирања доступни су на овом линку.