U utorak, 5. jula 2016. godine u Gradskoj upravi održana je radionica u okviru projekta “Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Jugoistočnoj Evropi”.

Radionicu su organizovali Grad Pančevo i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, sa ciljem da se predstavnicima lokalne samouprave predstave rezultati i preporuke koje su razmatrane na održanim fokus grupama usmerenim na mlade iz ruralnih područja, nezaposlene preko 50 godina, osobe sa invaliditetom i civilni sektor kao sponu između građana i Grada.

Prisutnima su se obratili Predrag Živković, zamenik gradonačelnika Pančeva, Tamara Sedlačko Nikolić, iz Urbanog, ruralnog i socijalnog razvoja Svetske banke i Ivana Bogosavljević Čikić, projektni menadžer u NALED-u, dok je rezultate i preporuke predstavila Maja Todorović, stručni konsultant u NALED-u.

Zamenik gradonačelnika Predrag Živković zahvalio se partnerima na projektu, Svetskoj Banci, Vladi Austrije i Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj i rekao:

Ovakve aktivnosti i dvosmerna komunikacija su jedini put da dođemo do informacija na koji način da Gradska uprava sa svojim službama i javnim i javno-komunalnim preduzećima bude jedan standardizovan, moderan i efektivan sistem. Realizacijom ovog programa mi smo bliže ispunjenju tog zadatka i veoma sam zainteresovan da u nastavku čujem, da svi čujemo, rezultate rada sa fokus grupama, zaključke i smernice.

Projektni menadžer NALED-a Ivana Bogosavljević Čikić rekla je da projekat traje do kraja godine i istakla:

Današnji cilj radionice je da zajedno sa gradskim zvaničnicima i predstavnicima ovih grupa, vidimo koje to modele možemo da iznedrimo, vezane za unapređivanje i informisanje za njihove posebne potrebe, ali i potrebe građana.

Na radionici su, takođe, predstavnici Grada, javnih institucija, udruženja i zaniteresovani građani zajedno osmislili rešenja u pogledu društveno održivog razvoja grada, integriteta u javnim službama i povećanja društvene odgovornosti i angažmana građana u procesu donošenja odluka.
Prezentaciju rezultata i preporuka sa fokus grupa možete preuzeti OVDE.

Naš grad učestvuje u Programu urbanog partnerstva Svetske banke, koji se  realizuje se u Albaniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji i ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Jugoistočnoj Evropi za efikasno upravljanje urbanim razvojem, a program je predstavljen u februaru 2016. godine, o čemu se možete informisati na ovom  LINKU.