У Градској управи града Панчева у среду, 3. фебруара 2016. године, представљен је програм „Јачање капацитета локалних самоуправа у Југоисточној Европи“.

Град Панчево учествује у Програму урбаног партнерства, заједно са имплементационим партнерима Светском банком и Републиком Аустријом и локалним експертима: компанијом „Mena Group“ и Националном алијансом за локални економски развој (НАЛЕД).

Програм урбаног партнертсва Светске банке и Републике Аустрије је програм регионалног карактера који има за циљ јачање капацитета јединица локалне самоуправе у Југоисточној Европи за рад с практичним алатима и за доношење одлука у циљу ефикасног управљања урбаним развојем за свеобухватни и одрживи раст.

Присутнима су се овим поводом обратили градоначелник града Панчева Саша Павлов, експерткиња за самопроцену општинских финансија Љиљана Брдаревић, пројектна менаџерка из Националне алијансе за локални економски развој Ивана Богосављевић Чикић и експерткиња за фасилитацију и антикорупцијска практичарка из компаније „Mena Group“ Ниш Тамара Живадиновић.

Овом приликом градоначелник и госпођа Брдаревић потписали су и Споразум о сарадњи, који је склопљен између Града Панчева и имплементационих партнера на програму.

Градоначелник Саша Павлов захвалио се партнерима и обратио се присутнима речима:

Учешћем у Програму урбаног партнерства, град Панчево наставља ка свом путу реорганизације, рационализације, модернизације процеса рада и представља логичан наставак свега на чему смо радили у протеклом периоду са нашим партнерима, а ту пре свега мислим на Националну алијансу за локални економски развој, на програм цертификације, на пројекат партиципативног буџетирања и на програм јачања доброг управљања на локалу. Приоритет у вођењу и управљању Градом јесте управо да унапредимо и стандардизујемо услуге које пружамо грађанима, да подигнемо своје људске и техничке капацитете, знања, ефективност и ефикасност у раду свих служби Градске управе, као и јавних и јавно-комуналних предузећа. Основни циљ је наравно, да створимо услове за долазак инвеститора односно за економски напредак и да побољшамо услове за живот и рад грађана Панчева. То је мисија града Панчева, наш стратешки циљ и сигуран сам да ћемо кроз овај програм бити много ближе испуњењу тог задатка.

Пројектна менаџерка из НАЛЕД-а Ивана Богосављевић Чикић рекла је да ће тимови у наредном периоду спровести теренски, истраживачки рад и саставити аналитички извештај, а да ће резултат пројекта бити својеврсни акциони план који ће Град потом спровести:

Ми ћемо заједно са колегама из Панчева и са тимом који ће бити опредељен да заједно са нама ради на овој компоненти, прво идентификовати које су то рањиве групе, колико су услуге доступне за такве групе. Светска банка ставила је акценат на информационе технологије, који су то системи и механизми који су рањивим групама доступни, шта је то што може да се унапреди или да се идентификује као пример добре праксе који региону може послужити.

Експерткиња за самопроцену општинских финансија Љиљана Брдаревић рекла је:

На бази наученог и праксе локална самоуправа треба да буде оспособљена да уочи које су биле добре, које су биле слабости финансијског управљања и да на бази тога уради пројекције за период од наредних пет година, уважавајући садашњу структуру буџета и влажеће политике како на републичком нивоу, тако на нивоу града и да град Панчево види колико ће имати новца да инвестира у свој развој, ако жели више од тога да развија град, шта треба урадити сада у финансијском управљању.

Говорећи о друштеној одговорности, експерткиња из компаније „Mena Group“ Тамара Живадиновић изјавила је:

Ово је један начин да се повећа транспарентност и да се смањи монопол и то ће и омогућити људима у самој администрацији да себи поједноставе неко функционисање, рекла је Живадиновић нагласивши значај транспарентности процедура са корацима који су јасни свим грађанима за смањење осетљивости на корупцију:“Тачно знате који је корак иза ког корака, шта вам је потребно, коме се обраћате, ко вам је одговоран за то ако ви не можете неко право да остварите“.

На презентацији су представљене компоненте Програма урбаног партнерства:
самопроцена општинских финансија, друштвена одговорност и учешће грађана/ки и анти-корупција, односно изградња интегритета, које ће у граду Панчеву бити спроведене уз подршку локалног експертског тимова, које је ангажовала Светска банка:
– Локални експерт за самопроцену општинских финансија – мр Љиљана Брдаревић
– Локални експертски тим за друштвену одговорност и укључивање грађана/ки, који заступа НАЛЕД и
– Локални експертски тим за антикорупцију и изградњу интегритета, који заступа „Mena Group“ .

program urbanog partnerstva