Од 1. до 30. априла ове године Републички завод за статистику спроводи Пробни попис становништва, домаћинстава и станова 2019.

Пробни попис се спроводи у сваком пописном циклусу како би се тестирали сви инструменти који су припремљени за спровођење Пописа 2021. године. Предвиђено је да се тестирају сва методолошка, организациона и информатичка решења за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова 2021. године.

Пробни попис становништва, домаћинстава и станова спроводи се у 51 граду и општини у Рeпублици Србији. Пробним пописом 2019. године је обухваћено око 20.000 домаћинстава и станова, односно око 50.000 лица на територији Републике Србије. Свако домаћинство обухваћено Пробним пописом посетиће овлашћени пописивач, који ће на основу добијених одговора попунити електронски образац на лаптопу. На територији града Панчева Пробни попис становништва, домаћинстава и станова спроводи се у Јабуци и Панчеву.

Грађанима ће бити постављана питања о броју чланова домаћинства, сродству, години изградње зграде, инфраструктури стамбеног објекта (водоводу, канализацији, електричној енергији). Такође, постоје питања које се односе на миграције, на економска, образовна обележја и др. Подаци су у потпуности заштићени. Пописивачи и друга лица која учествују у прикупљању и обради података дужна су да као службену тајну чувају све личне податке грађана.

Више информација можете погледати на следећем линку: http://www.stat.gov.rs/oblasti/popis/popis-2021/