Otkazana je “10. Eko regata Tamiš“ čije je održavanje planirano u periodu od 29. maja do 2. juna 2019. godine. Razlog za otkazivanje manifestacije je donošenje Pravilnika o kategorizaciji vodnih puteva za plovidbu plovila za rekreaciju (“Sl. Glasnik RS“ broj 23/2019) kojim su definisane kategorije vodnih puteva za plovidbu plovila za rekreaciju i osnovne tehničke karakteristike plovila za rekreaciju u zavisnosti od kategorije vodnog puta. Prema navedenom Pravilniku na vodnim putevima kategorije RA u koje je svrstan Tamiš dozvoljena je plovidba plovila sledećih tehničkih karakteristika: čamac bez kabine, maksimalne dužine do 5,50 m, maksimalne širine 2,00 m,  maksimalnog gaza 0,50 m i visine najviše nepokretne tačke 2,00 m. Imajući u vidu da čamci sa kabinama kakvi su do sada učestvovali u „Eko regati Tamiš“ ne mogu da plove vodnim putem kategorije RA prinuđeni smo da planiranu gradsku manifestaciju otkažemo jer nema uslova za njeno održavanje prema važećim propisima.

U skladu sa navedenim, Gradsko veće grada Pančeva donelo je Zaključak kojim je stavljen van snage Zaključak Gradskog veća grada Pančeva kojim je utvrđena manifestacija “10. Eko regata Tamiš“ čiji su organizatori Grad Pančevo i Turistička organizacija grada Pančeva, za gradsku manifestaciju, odnosno manifestaciju od javnog interesa za grad Pančevo.

eko regata tamiš