У четвртак, 9. фебруара 2017. године у Малој сали Градске управе одржан је скуп „Оствареност стандарда у пружању локалних услуга социјалне заштите“, на којем је Покрајински завод за социјалну заштиту представио Извештај о реализованом Програму мониторинга и евалуације услуга социјалне заштите у Граду Панчеву 2016-2017. године.

Присутне су поздравили градоначелник Панчева Саша Павлов, члан Градског већа задужен за подручје рада, запошљавања и социјалне политике Миленко Чучковић и, у име Покрајинског завода социјалну заштиту, Снежана Ђурић, саветница за социјалну заштиту.

Теме скупа биле су: Приказ стања локалних услуга у склопу програма екстерног мониторинга и евалуације, Искуства и бенефити пружалаца услуга из процеса мониторинга и евалуације услуга, Перспективе развоја локалних услуга, Улога локалне самоуправе у подстицању праћења и евалуације квалитета локалних пружалаца услуга социјалне заштите, након чега је уследила дискусија на дате теме.

Градоначелник Саша Павлов изразио је задовољство што се овај програм већ другу годину заредом спроводи у нашем граду.

Изузетно нам је стало да што боље идентификујемо потребе наших грађана за оваквом врстом услуга, да уведемо нове услуге уколико потребе на терену то захтевају, да унапредимо већ ове услуге које реализујемо, чији број није мали, рекао је Павлов.

Град Панчево издваја значајна средства за реализацију програма социјалне заштите и од Сталне конференције градова и општина добио је препоруку, као једна од најразвијенијих локалних самоуправа у области пружања социјалне заштите, навео је градоначелник.

Члан Градског већа Миленко Чучковић изјавио је:

Град Панчево води рачуна о услугама социјалне заштите, 345 милиона динара издваја се за социјалну и дечију заштиту у оквиру буџета града Панчева. Данас ћемо програмом мониторинга, заједно са Покрајинским заводом за социјалну заштиту, утврдити на који начин смо остварили све оно што смо се договорили и оно што смо Уредбом Града Панчева и прописали у 2016. години.

Саветница за социјалну заштиту Маја Думнић у Покрајинском заводу за социјалну заштиту изјавила је:

Наше препоруке јесу да Град Панчево настави са развојем и подстицањем развоја локалних услуга социјалне заштите, да сами пружаоци услуга наставе са редовном самоевалуацијом услуга, да у што већој мери укључују саме кориснике и њихове породице у планирање и реализацију услуге и да континуирано испитују потребу за развојем нових услуга социјалне заштите, што је, наравно, немогуће уколико не постоји једна међусекторска сарадња. Систем социјалне заштите наслања се на систем здравства, образовања и јако је важно да ове институције на локалну што боље сарађују.

Ово је друга година како се спроводи мониторинг и евалуација услуга социјалне заштите у Граду Панчеву, а који је реализовао Покрајински завод за социјалну заштиту.

Програм је реализован кроз јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике, који је расписао град Панчево у 2016. години, како би се анализирале постојеће локалне услуге, сагледали капацитет установа за пружање услуга и степен остварености стручних стандарда у реализацији и дале препоруке за даље унапређење услуга социјалне заштите, а у циљу давања подршке и унапређења квалитета живота корисника.

Град Панчево је програмом мониторинга и евалуације обухватио 4 услуге које реализују 3 пружаоца, односно установе са територије Града Панчева, а то су Дом за децу без родитељског старања „Споменак“, Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у интелектуалном развоју „Невен“, при Школи за основно и средње образовање „Мара Мандић“, и Удружење „На пола пута“.
Услуге које су биле предмет мониторинга и евалуације су: „Прихватилишта за децу и младе“, „Дневни боравак за децу и одрасле са сметњама у интелектуалном развоју“, „Становање уз подршку особа са инвалидитетом“ и „Становање уз подршку за младе који напуштају систем социјалне заштите“.