Подсекретарка Покрајинског секретаријата за спорт и омладину Аранка Биндер заједно са својим стручним тимом, одржала је, у Градској управи града Панчева, четврти радни састанак у оквиру пројекта „Унапредимо спорт у Војводини“ на тему „Функционисање спорта на локалном нивоу“. Састанку су присуствовали Слободан Битевић, председник Спортског савеза Панчева, Дејан Перић, секретар Спортског савеза Панчева, Биљана Миоч, из Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева, као и представници општина Ковин, Ковачица и Опово.

Циљ пројекта је да се локалним самоуправама и спортским савезима представе механизми подршке покрајинских и републичких институција и могућности да се ти ресурси искористе на најбољи могући начин, како би се услови за спорт подигли на виши ниво.

Планирано је да се реализује укупно једанаест радних састанака. На сваком од ових састанака, биће заступљене три до пет јединица локалних самоуправа, које ће за ту прилику делегирати своје представнике из редова чланова већа задужених за спорт, председника и генералних секретара општинских/градских спортских савеза.

Кључни циљеви и бенефити реализације овог пројекта за све његове учеснике били би: едукација и размена искустава; дефинисање приоритета и правци даљег деловања; квалитетније вертикално и хоризонтално институционално повезивање свих чинилаца система спорта у АПВ; покретање нових развојних програма, израда анализе стања спорта у АП Војводини, израда нових база података.