Građani Republike Srbije, a na osnovu člana 47. Zakona o odbrani imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i učestvuju u civilnoj zaštiti i obučavanju za odbranu. Građani mogu biti raspoređeni i na druge dužnosti od značaja za odbranu, a prema odluci nadležnih organa.

Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi propisano je da vojnu obavezu u miru, vanrednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršenje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane.

Stupanjem na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, svim licima starijim od 18 godina ostaje obaveza uvođenja u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.

Na osnovu Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (član 15.) Ministarstvo odbrane Republike Srbije poziva lica muškog pola rođena 1999. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta (rođena od 1987. do 1998. godine) koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u naležnom Centru Ministarstva odbrane (CMO) za lokalnu samoupravu ili opštinskoj kancelariji CMO, a prema mestu prebivališta lica, u periodu od 15.01.2017. do 28.02.2017. godine radnim danom od 09,00 do 15,00 časova.

Lice koje se uvodi u vojnu evidenciju treba da pokaže ličnu kartu na uvid. Ukoliko je ne poseduje, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Neodazivanje opštem pozivu povlači odgovornost u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj ili materijalnoj obavezi, navodi se u obaveštenju Centra Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Pančevo.

Za Pančevo: lica sa adresom boravka na teritoriji grada Pančeva, upitnik za uvođenje u vojnu evidenciju preuzimaju u kancelariji broj 10, na 4. spratu, u sedištu Centra Ministarstva odbrane Pančevo, ul. Miloša Obrenovića br. 1, od 9,00 do 15,00 časova, svakog radnog dana u datom terminu.