Комисијa за вредновање пројеката у области заштите животне средине о расподели средстава по Конкурсу за суфинансирање пројеката из области заштите животне средине за 2019. годину и по Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација из области заштите животне средине за 2019. годину, састала се 13. маја ове године. Том приликом је констатовано да је поводом расписивања ових конкурса, ове године на адресу Секретаријата за заштиту животне средине пристигло укупно 16 (шеснаест) уредно затворених коверти са назнаком пошиљаоца да конкуришу са предлозима пројеката и 12 (дванаест) уредно затворених коверти са назнаком пошиљаоца да конкуришу са предлозима пројеката-манифестација.

Свe ковертe су стиглe у Конкурсом назначеном року.

Након отварања коверти и прегледа послате конкурсне документације, Комисија је констатовала да су сви подносиоци поднели све Конкурсом тражене податке.

Комисија је донела следећи закључак са образложењем:

Уважавајући критеријуме Конкурса, разматрајући предлоге, опис пројеката, као и комплетну пристиглу документацију са увидом у предвиђене трошкове за које подносиоци траже суфинансирајућа средства, Комисија није доделила средства пројектима, из два разлога: – јер је подносилац поднетим финансијским планом за хонораре предвидео више од 25 % конкурсом тражених средстава, а у конкурсним условима је наведено да се неће суфинансирати пројекти који ће траженим средствима плаћати хонораре у висини од 25 % или више од конкурсом тражених средстава – и из разлога што би се према приложеном детаљном плану део активности одбијеног пројекта реализовао на простору који не припада територији Града Панчева, чиме није испуњен један од услова конкурса који гласи: „…На Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација могу да учествују регистрована удружења грађана са територије Града Панчева … која ће свој пројекат – манифестацију реализовати на територији Града Панчева.“

Градоначелник града Панчева је закључцима бр. II-06-020-2/2019-550 и бр. II-06-020-2/2019-552, прихватио предлоге Комисије за вредновање пројеката. Овим путем вас обавештавамо о додељеним средствима, односно о одлуци о суфинансирању пројеката и/или пројеката-манифестација за 2019. годину, а по Конкурсу за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине за 2019. годину и по Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација у области заштите животне средине за 2019. годину, које је расписао Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Панчева.

Представницима удружења грађана која су добила средства по овим конкурсима честитамо и уједно их молимо да између среде и петка (од 22. до 24. маја 2019. године) дођу у Канцеларију бр. 708 (седми спрат, Градска управа, Трг Краља Петра I, бр. 2-4, Панчево) и да са собом понесу печат Удружења, како би потписали уговоре, након чега ће бити извршена уплата на рачун Управе за трезор.

Такође, Удружења која немају отворен рачун код Управе за трезор, молимо да то што пре учине и да нам доставе бројеве.

Табеле о додељеним средствима се налазе на следећим линковима: