Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite životne sredine o raspodeli sredstava po Konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2019. godinu i po Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija iz oblasti zaštite životne sredine za 2019. godinu, sastala se 13. maja ove godine. Tom prilikom je konstatovano da je povodom raspisivanja ovih konkursa, ove godine na adresu Sekretarijata za zaštitu životne sredine pristiglo ukupno 16 (šesnaest) uredno zatvorenih koverti sa naznakom pošiljaoca da konkurišu sa predlozima projekata i 12 (dvanaest) uredno zatvorenih koverti sa naznakom pošiljaoca da konkurišu sa predlozima projekata-manifestacija.

Sve koverte su stigle u Konkursom naznačenom roku.

Nakon otvaranja koverti i pregleda poslate konkursne dokumentacije, Komisija je konstatovala da su svi podnosioci podneli sve Konkursom tražene podatke.

Komisija je donela sledeći zaključak sa obrazloženjem:

Uvažavajući kriterijume Konkursa, razmatrajući predloge, opis projekata, kao i kompletnu pristiglu dokumentaciju sa uvidom u predviđene troškove za koje podnosioci traže sufinansirajuća sredstva, Komisija nije dodelila sredstva projektima, iz dva razloga: – jer je podnosilac podnetim finansijskim planom za honorare predvideo više od 25 % konkursom traženih sredstava, a u konkursnim uslovima je navedeno da se neće sufinansirati projekti koji će traženim sredstvima plaćati honorare u visini od 25 % ili više od konkursom traženih sredstava – i iz razloga što bi se prema priloženom detaljnom planu deo aktivnosti odbijenog projekta realizovao na prostoru koji ne pripada teritoriji Grada Pančeva, čime nije ispunjen jedan od uslova konkursa koji glasi: „…Na Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije Grada Pančeva … koja će svoj projekat – manifestaciju realizovati na teritoriji Grada Pančeva.“

Gradonačelnik grada Pančeva je zaključcima br. II-06-020-2/2019-550 i br. II-06-020-2/2019-552, prihvatio predloge Komisije za vrednovanje projekata. Ovim putem vas obaveštavamo o dodeljenim sredstvima, odnosno o odluci o sufinansiranju projekata i/ili projekata-manifestacija za 2019. godinu, a po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2019. godinu i po Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija u oblasti zaštite životne sredine za 2019. godinu, koje je raspisao Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Pančeva.

Predstavnicima udruženja građana koja su dobila sredstva po ovim konkursima čestitamo i ujedno ih molimo da između srede i petka (od 22. do 24. maja 2019. godine) dođu u Kancelariju br. 708 (sedmi sprat, Gradska uprava, Trg Kralja Petra I, br. 2-4, Pančevo) i da sa sobom ponesu pečat Udruženja, kako bi potpisali ugovore, nakon čega će biti izvršena uplata na račun Uprave za trezor.

Takođe, Udruženja koja nemaju otvoren račun kod Uprave za trezor, molimo da to što pre učine i da nam dostave brojeve.

Tabele o dodeljenim sredstvima se nalaze na sledećim linkovima: