У циљу унапређења безбедности саобраћаја на деоници општинског пута ОП1, у зони Рафинерије нафте Панчево, представници града Панчева и НИС а.д. Нови Сад, уговорили су заједничку инвестицију, која би требала да допринесе смањењу броја саобраћајних незгода на овој деоници.

Тим поводом градоначелник Панчева Саша Павлов и директор Блока прераде НИС РНП Владимир Гагић, обишли су започете радове и заједно упутили апел возачима да успоре и повећају опрез у сабраћају.

Број погинулих и повређених учесника у саобраћају у претходном периоду на поменутом делу општинског пута, указао је да овом проблему треба озбиљно прићи, јер се ради о опасној деоници пута.

Након неколико одржаних састанака између представника Градске управе и представника НИС а.д. , израђен је Пројекат унапређења безбедности саобраћаја на деоници Спољностарчевачке улице испред Рафинерије нафте Панчево и склопљен је Уговор о заједничком финансирању ради извођења радова на унапређењу безбедности саобраћаја на деоници Спољностарчевачке улице у Панчеву, испред Рафинерије нафте Панчево.

Предмет Уговора је заједничко инвестирање на унапређењу безбедности саобраћаја, које обухвата постављање нове савремене саобраћајне сигнализације и опреме пута, постављање техничких средстава за успорење саобраћаја, светлосне сигнализације, нових путоказа, заштитних пешачких ограда, заштитних стубића, знакова са радар детектором, уклањање старе саобраћајне сигнализације, уређење разделних острва и слично, а све у складу са поменутим Пројектом. НИС је за ове намене издвојио око 8 милиона динара.

Одељење за саобраћај Градске управе је издало сагласност на Пројекат и решење о техничкој регулацији саобраћаја, те су поједини радови већ започети. Радови се изводе преко извођача чији је избор извршио НИС а.д.

Радови ће трајати месец дана.